Selecteer een pagina

Contact

Over mij

Ik ben gespecialiseerd in portretfotografie, van charmant tot pikant. Daarnaast ben ik tientallen jaren werkzaam geweest binnen de industriële automatisering en programmering.

Deze twee vaardigheden worden in mijn werk gecombineerd tot een uniek geheel. Met zelf ontwikkelde en geprogrammeerde algoritmes worden foto’s met zichzelf of met andere foto’s verweven. Of juist totaal uit hun verband getrokken.

In tegenstelling tot bekende bewerkingsprogramma’s wordt er niet gestreefd naar perfectie maar zijn de resultaten ruw en onvoorspelbaar.

Telefoon/Phone

E-mail

About me

I am specialized in portrait photography, from charming to sexy. In addition, I have worked for decades in industrial automation and programming.

These two skills are combined in my work into a unique whole. With self-developed and programmed algorithms, photos are merged with themselves or other photos. Or just totally withdrawn from their context.

In contrast to well-known editing programs, the aim is not perfection, but the results are rough and unpredictable.

Contact Formulier/Form